Celostátní setkání animátorů seniorů 2008

20.11.2008
Hradec Králové

Fotili Jan Jankovič a Václav Hron

Vítejte na Celostátním setkání animátorů seniorů 2008
Vítejte na Celostátním setkání animátorů seniorů 2008
Nejprve z předprogramu Moses...
Nejprve z předprogramu Moses...
Zahajovací bohoslužba s biskupem Josefem Hrdličkou a arcibiskupy Karlem Otčenáškem a Bernardem Morasem z Indie
Zahajovací bohoslužba s biskupem Josefem Hrdličkou a arcibiskupy Karlem Otčenáškem a Bernardem Morasem z Indie
Přes 200 účastníků na bohoslužbě
Přes 200 účastníků na bohoslužbě
Homilie biskupa Josefa Hrdličky
Homilie biskupa Josefa Hrdličky
Dětský sbor DUHA z Církevní základní a mateřské školy Jana Pavla II. v Hradci Králové
Dětský sbor DUHA z Církevní základní a mateřské školy Jana Pavla II. v Hradci Králové
Krátká promluva arcibiskupa Bernarda Morase po mši sv.
Krátká promluva arcibiskupa Bernarda Morase po mši sv.
První den přednášek
První den přednášek
Prof. Květoslav Šipr
Prof. Květoslav Šipr
Celostátní setkání animátorů seniorů 2008
Moderátorka prvního dne Mgr. Jana Kobylíková
Moderátorka prvního dne Mgr. Jana Kobylíková
Doc. Jaroslav Max Kašparů
Doc. Jaroslav Max Kašparů
Lucia Faltinová, MA z Cambridge
Lucia Faltinová, MA z Cambridge
P. ICLic. Karel Moravec během diskuze a společného sdílení
P. ICLic. Karel Moravec během diskuze a společného sdílení
Adorace
Adorace
Benefiční koncert Evy Pilarové
Benefiční koncert Evy Pilarové
Celostátní setkání animátorů seniorů 2008
Celostátní setkání animátorů seniorů 2008
Celostátní setkání animátorů seniorů 2008
Druhý den: Kateřina Lachmanová, Th.D.
Druhý den: Kateřina Lachmanová, Th.D.
Celostátní setkání animátorů seniorů 2008
Prof. Jaro Křivohlavý
Prof. Jaro Křivohlavý
Výměna zkušeností z ostravsko-opavské, brněnské, olomoucké a královéhradecké diecéze...
Výměna zkušeností z ostravsko-opavské, brněnské, olomoucké a královéhradecké diecéze...
Celostátní setkání animátorů seniorů 2008
Celostátní setkání animátorů seniorů 2008
Moderátorka druhého dne Mgr. Marie Šetřilová
Moderátorka druhého dne Mgr. Marie Šetřilová
Celostátní setkání animátorů seniorů 2008
Celostátní setkání animátorů seniorů 2008
Celostátní setkání animátorů seniorů 2008
Závěrečná bohoslužba s diecézním biskupem Dominikem Dukou OP a arcibiskupem Karlem Otčenáškem
Závěrečná bohoslužba s diecézním biskupem Dominikem Dukou OP a arcibiskupem Karlem Otčenáškem
Celostátní setkání animátorů seniorů 2008