Závěrečná bohoslužba s diecézním biskupem Dominikem Dukou OP a arcibiskupem Karlem Otčenáškem