Dětský sbor DUHA z Církevní základní a mateřské školy Jana Pavla II. v Hradci Králové