Slavnostní mše svatá se světícím biskupem Mons. Pavlem Posádem