6. přednáška - doc. Mireia Ryšková: "Ježíš a nemoc"