O nás

Diecézní centrum pro seniory bylo založeno v roce 2005 jako samostatné centrum Referátu diakonie Biskupství královéhradeckého. V současné době je součástí Referátu pro pastoraci.

Centrum zajišťuje formační a vzdělávací programy pro seniory (diecézní setkání seniorů, manželská setkání seniorů) a animátory seniorů (celostátní setkání animátorů seniorů, diecézní setkání animátorů seniorů, formačně-vzdělávací program Aktivan, tematická setkání), vydává a distribuuje metodické materiály určené křesťanským seniorským společenstvím a vytváří aktivity, které mají za úkol podpořit mezigenerační vztahy (pobyty pro prarodiče s vnoučaty, třígenerační pobyt).

Neméně důležitým úkolem Centra pro seniory je pomáhat seniorům i animátorům prohlubovat jejich křesťanskou víru (duchovní obnovy, poutní a tematické zájezdy).

K dalším aktivitám patří vzdělávací a jazykové kurzy, vydávání občasníku Radost, provozování internetových stránek pro seniory a animátory seniorů, poskytování poradenství apod.