Základní informace o celostátním setkání animátorů seniorů

Otázky a odpovědi
Základní informace o celostátním setkání animátorů seniorů

Komu je setkání určeno
Kdo je animátor seniorů
Hlavní cíle akce
Organizátor setkání
Sedmý ročník
Program, aktivity
Místo konání
Stravování
Účastnický poplatek
Jak se přihlásit
Jak zaplatit
Do kdy se přihlásit a kdy zaplatit
Kudy na setkání
Storno poplatky, zrušení přihlášky
Jak podpořit celostátní setkání
Kontakt a přihlášky

Komu je setkání určeno

Celostátní setkání animátorů seniorů je akce určená lidem různých věkových kategorií, kteří se věnují nebo chtějí věnovat pastorační práci se seniory – zejména na diecézní úrovni, ve farnostech, domovech pro seniory apod.

Nahoru

Kdo je animátor seniorů

Animátorem seniorů může být věkově starší i mladší člověk, který nějakým způsobem pracuje či působí v oblasti pastorační péče o seniory jak v rámci církevních, tak i jiných, světských organizací.

Nahoru

Hlavní cíle akce

Mezi hlavní cíle akce patří:

Formačně-vzdělávací podpora prostřednictvím přednášek s odborníky, vzájemná komunikace a výměna zkušeností účastníků a povzbuzení pro další nebo novou práci.

Nahoru

Organizátor setkání

Setkání organizuje Diecézní centrum pro seniory Hradec Králové.

Hlavní organizátorka: Mgr. Veronika Čepelková

email: cepelkova@bihk.cz
tel.: 495 063 661, 737 215 328

Koordinátor přihlášek a plateb: Jan Jankovič, DiS.

email: jankovic@bihk.cz
tel.: 495 063 661, 734 435 368

Nahoru

Sedmý ročník

VII. ročník setkání animátorů seniorů na celostátní úrovni se koná 24. 10. 2014 v Hradci Králové. Záštitu nad ním MUDr. Zdeněk Fink, primátor statutárního města Hradec Králové, kardinál ThLic. Dominik Duka OP, arcibiskup pražský a primas český a Mons. JUDr. Ing. Jan Vokál, JU.D., královéhradecký biskup.

Kdo bude v tomto roce na setkání?

Animátoři
...z celé ČR i ze Slovenska

Přednášející a vystupující
P. Jan Rybář SJ
P. doc. Michal Kaplánek Th.D.
Mons. Dr. Ján Majerník - zahraniční host (Slovensko)
Jana Sieberová
Pavel Helan

V brzké době budou zveřejněny životopisy všech přednášejících.

Biskupové
kardinál ThLic. Dominik Duka OP
biskup Mons. Josef Kajnek

Nahoru

Program, aktivity

Program sedmého ročníku nabídne bohoslužbu s biskupy, přednášky s odborníky, sdílení a benefiční koncert. Chybět nebude předprogram Moses a slosování o ceny. Na akci se každoročně sjíždějí animátoři a přednášející z mnoha míst naší země i ze zahraničí.

Moses – Moses je slovo složené ze začátečních písmen slov MOtlitba – SEnioři a Služba. Moses pak konkrétně znamená: MOdlitba animátorů za SEniory a Službu. Tuto modlitbu povedou koordinátoři diecézí. Anglické slovo „Moses“ také symbolicky znamená „Mojžíš“, který plnil svůj důležitý životní úkol ve svém stáří.

Bohoslužba s biskupy

Přednášky - jsou nedílnou součástí každého setkání. Na animátorském setkání přednášejí odborníci z různých oblastí.

Benefiční koncert Pavla Helana pro širokou veřejnost - výtěžek bude věnován Domácí hospicové péči Oblastní charity Hradec Králové.

Další program
- sdílení
- posední u kávy
- ochutnávka vín
- slosování o ceny

Nahoru

Místo konání

Registrace bude připravena na chodbě v přízemí Nového Adalbertina na Velkém náměstí.

Přednášky a koncert se konají rovněž v Novém Adalbertinu ve Velkém sále.

Bohoslužba se bude konat v kostele Nanebevzetí Panny Marie na Velkém náměstí.

Sdílení a oddychové posezení se koná v Novém Adalbertinu v Malém sále (vedle Velkého sálu).

Mapa Hradce Králové s vyznačením Nového Adalbertina

Nahoru

Stravování

Oběd je zajištěn v Novém Adalbertinu.

Případnou večeři si zajišťuje každý sám.

Pozn.: Oběd se objednává předem. Cena je 90,- Kč.

Nahoru

Účastnický poplatek

Účastnický poplatek je stanoven následovně:

Účastnický poplatek je 150,- Kč (při přihlášení dopředu)

Účastnický poplatek na místě je 200,- Kč

Cena za oběd viz výše.

Nahoru

Jak se přihlásit

Lze to se dvěma způsoby. Prvním, že potencionální účastník zavolá nebo napíše email či dopis a my mu zašleme poštou přihlášku se složenkou, kterou po vyplnění zašle zpět a uhradí částku odpovídající objednaným službám.

Druhou variantou je vyplnění online přihlášky. Ostatní kritéria jsou stejná jako u první varianty. Data uzávěrek viz níže.

Chci kontaktovat organizátory

Nahoru

Jak zaplatit

Platbu je možné provézt následujícími způsoby (uzávěrka viz níže):

a) bankovním převodem (číslo účtu Vám sdělí organizátoři)

b) zasláním hotovosti na kterékoliv poště pomocí složenky typu "A" (složenku s potřebnými údaji Vám zašlou organizátoři)

Pozn.: V případě hrazení poplatku hromadně, je nutné nahlásit jména účastníků, za které je platba placena.

Nahoru

Do kdy se přihlásit a kdy zaplatit?

UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK JE 21. 10. 2014!

Nahoru

Kudy na setkání

Cestujete vlakem nebo autobusem

Přijedete-li vlakem (na hlavní vlakové nádraží v Hradci Králové) anebo autobusem (na nový terminál), pak použijte MHD jedoucí na zastávku Adalbertinum (z terminálu HD: 2, 5, 6, 11, 15, 17; z hl. vlakového nádraží: 2, 5, 6, 11, 15, 16, 17). Poté se vydáte do kopečku směrem na Velké náměstí, které přejdete našikmo kolem morového sloupu. Za ním po pravé straně se nachází Nové Adalbertinum.

Cestujete osobním autem – informace o parkování

Budete-li cestovat autem, nejlepší je zaparkovat u Zimního stadionu (zdarma - nezmění-li se situace). Parkování na Velkém nám. i jiných místech v centru je zpoplatněno.

Nahoru

Storno poplatky, zrušení přihlášky

Přihláška v papírově i on-line podobě je brána jako závazná. Vrácení účastnického poplatku a poplatku za ubytování a stravování včetně zrušení přihlášky je akceptováno pouze v mimořádných a řádně odůvodněných případech po domluvě s organizátory a následné písemné žádosti do 12. 10. 2014. V tomto případě bude z celkově uhrazené platby odečteno storno 20% (z organizačních důvodů). Zrušení přihlášky a uhrazené platby po 12. 10. není možné akceptovat - v tomto případě není z organizačních důvodů nárok na vrácení peněz.
Varianta zajištění si za sebe náhradníka je možná. V tomto případě Vám bude platba vrácena v plné výši.

Nahoru

Jak podpořit celostátní setkání

Je mnoho způsobů, jak toto setkání podpořit, i v předstihu. Níže uvádíme některé z nich:

1. účastí
2. modlitbou
3. propagací (bannery pro vaše stránky)
4. kliknutním na facebookový profil našeho webu pro aktivní seniory a jejich přátele
5. jakýmkoliv dobrovolným finančním příspěvkem, který bude použit výhradně na účely setkání

Bližší informace je možné získat v Diecézním centru pro seniory (viz kontakt níže).

Děkujeme za jakoukoliv podporu a spolupráci.

Nahoru

Kontakt a přihlášky

Máte-li jakékoliv dotazy, rádi vám je zodpovíme na některém z uvedených kontaktů:

Biskupství královéhradecké
Diecézní centrum pro seniory

Velké nám. 35
500 01 Hradec Králové

tel.: 495 063 661
mobil: 737 215 328, 734 435 368
email: animatori@bihk.cz
skype: animatori-cr

Hlavní organizátorka: Mgr. Veronika Čepelková

email: cepelkova@bihk.cz
tel.: 495 063 661, 737 215 328

Koordinátor přihlášek a plateb: Jan Jankovič, DiS.

email: jankovic@bihk.cz
tel.: 495 063 661, 734 435 368

Nahoru

05.11.2012 11:41:04

Celostátní setkání animátorů seniorů 2012

Celostátní setkání animátorů seniorů 2012
Hradec Králové, Nové Adalbertinum

Fotil Jan Jankovič

 
 

Diskuzní fórum

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.

Zatím tu není žádný diskuzní příspěvek.

Pro aktivní účast v diskuzích je potřeba se nejdříve přihlásit do systému.